11/04/2018
1074

11.04.2018

Thứ Tư – Tuần 2 PS

Th. Stanislao, gmtđ

 

Tin Mừng: Ga 3,16-21

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16).

 

Như Mẹ: Chuyện về Chúa Giêsu là một câu chuyện về tình yêu, một tình yêu cao cả và vĩ đại mà không một thụ tạo nào hiểu và sánh được. Yêu là hy sinh. Thiên Chúa Cha đã hy sinh ngay cả Con Một cho loài người chúng ta, để bất cứ ai tin vào người con đó, thì được sự sống muôn đời.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa yêu chúng con hơn bất cứ ai trên đời này, một tình yêu cho đi đến tận cùng. Xin cho chúng con biết đón nhận thập giá đời mình để như một lời đáp trả của chúng con trước tình yêu vô biên của Chúa dành cho chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, xin hướng dẫn chúng con hiểu biết hơn về tình yêu mà Chúa Cha đã dành cho chúng con qua Chúa Con.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Lời Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi." (Lc 2,46)

Suy gẫm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng