11/05/2018
1122

11.05.2018

Thứ Sáu – Tuần 6 PS

 

Tin Mừng: Ga 16,20-23a

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Bây giờ các con buồn… nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, lòng các con sẽ vui mừng” (Ga 16,22).

 

Như Mẹ: Trong ánh sáng phục sinh của Đức Kitô, cùng với niềm xác tín rằng “qua đau khổ mới đến được vinh quang”, mỗi Kitô hữu chúng ta được mời gọi đón nhận mọi đau khổ như một cơ hội Chúa ban. Như thế, chúng ta sẽ đón nhận được sức sống từ việc chiến thắng sự chết mà Chúa Giêsu đã hoàn tất.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con sống vui mừng và hy vọng vì đã được cứu chuộc nhờ cái chết và sống lại của Ngài. Và Chúa cũng muốn chúng con biết chia sẻ ơn huệ này cho những ai chưa tin nhận Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin giúp các đôi vợ chồng trẻ sống trọn niềm vui trong tình yêu gia đình.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương