11/07/2018
1121
Thứ Tư, 11.07.2018
                                    
Tin Mừng: Mt 10,1-7

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.
Đây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.
Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: "Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: 'Nước Trời đã gần đến'". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Rồi Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế…” (Mt 10,1).
 
Như Mẹ: Chính Chúa Giêsu đã cho con người cộng tác với Người trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Chúa đã gọi, huấn luyện và dạy dỗ môn đệ để các ông tiếp tục sứ vụ của Người. Mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng được chính Chúa mời gọi làm môn đệ của Chúa qua trung gian là Hội Thánh Người.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, rao giảng Tin Mừng vừa là hồng ân vừa là nhiệm vụ. Việc này không dành riêng cho các linh mục và tu sĩ, mà còn là nhiệm vụ của tất cả các tín hữu. Xin giúp chúng con thành những sứ giả Tin Mừng cho tha nhân.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, Mẹ là người tông đồ và là nhà truyền giáo tuyệt vời. Xin cho chúng con trở nên những tông đồ đích thực về lòng Chúa xót thương.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng