11/08/2017
1765

11.08.2017

Thứ Sáu – Tuần 18 TN – Năm A

Th. Clara, trinh nữ

 

 

Tin mừng: Mt 16,24-28

 

Tin mừng theo thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?

"Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 

 “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).

 

Như Mẹ:Đến với trần gian, Chúa Giêsu không chọn đi theo con đường nhung lụa hay vinh quang, mà chọn đi theo con đường đau khổ - con đường thập giá. Chúa đã dùng thập giá để cứu độ trần gian. Chúa mời gọi các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta đi theo Chúa, không phải vác thập giá của Chúa, nhưng là mang lấy thập giá mình mà theo Ngài.

 

Với Mẹ: Thập giá của chúng con là thân xác, công việc, cuộc đời... và gia đình của chúng con. Thập giá ấy có lúc nặng nề khiến chúng con muốn bỏ đi. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ để chúng con đủ sức mang đi suốt cuộc đời.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, đi theo Chúa đòi phải từ bỏ và hy sinh cái tôi của chính mình, xin Mẹ giúp chúng con dám từ bỏ và trung thànhtheo Chúa cho đến cùng.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

 LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương