11/08/2018
1566

11.08.2018

Thứ Bảy – Tuần 18 TN

Thánh  Clara, trinh nữ

 

Tin Mừng: Mt 17,14-20

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: "Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi vì nó mắc chứng kinh phong và rất trầm trọng: nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã xuống nước. Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa nó được". Chúa Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng! Ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó lại đây cho Ta". Chúa Giêsu quát mắng quỷ và quỷ liền ra khỏi đứa bé. Và nó được lành ngay trong lúc ấy.

Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: "Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?" Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Vì các con yếu lòng tin! Thầy bảo thật các con: Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: 'Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia', thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Có người quỳ nói với Chúa Giêsu: “Xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm” (Mt 17,15).

 

Như Mẹ: Có thứ bệnh kinh phong về thể lý, cũng có thứ bệnh kinh phong về tâm hồn. Ai không cần đến lòng thương xót của Chúa, đó là người bị bệnh kinh phong về tâm hồn. Theo bản tính tự nhiên, ai cũng có bệnh tâm hồn cả, nghĩa là ai cũng có tội. Chúng ta cần được Chúa xót thương tha thứ, thì mới được chữa cho khỏi.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, nhân loại ngày hôm nay đang rơi vào tình trạng sống không cần có Chúa, xin làm cho họ biết nhận ra bệnh tình của mình, mà chạy đến với lòng thương bao la của Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, xin cho những ai đang sống trong vô cảm, biết tìm đến với Chúa là Cha yêu thương.

 

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui