11/09/2018
1092

11.09.2018

Thứ Ba – Tuần 23 TN

         

Tin Mừng: Lc 6,12-19

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Đó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Đức Giêsu ra núi cầu nguyện, đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6,12).

 

Như Mẹ: Trước khi làm bất cứ việc gì, Chúa Giêsu đều dành nhiều thời gian cầu nguyện với Chúa Cha để biết thánh ý của Người. Hôm nay, Chúa Giêsu thức suốt đêm cầu nguyện cùng với Cha trước khi chọn các tông đồ.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa không chọn những con người xuất sắc, mà lại chọn những con người bình thường, thậm chí là rất kém cỏi. Chúng con cũng chẳng đáng là gì, nhưng Chúa lại mời gọi chúng con làm môn đệ Chúa. Xin cho chúng con hết lòng gắn bó với Chúa, để sống xứng đáng làm con cái của Cha trên trời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, xin Mẹ giúp chúng con luôn vững bước theo Chúa trên hành trình làm chứng cho Chúa giữa dòng đời và cùng nhau theo Chúa tiến về Quê Trời.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương