11/11/2018
1123

11.11.2018

Chúa Nhật 32 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 4

 

Tin Mừng: Mc 12,38-44

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn".

 Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết” (Mc 12,43).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu từng nói: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,7). Hôm nay, Chúa cho chúng ta thấy rõ thế nào là lòng nhân đáng dâng lên Thiên Chúa, được Người chấp nhận và làm vui lòng Người: đó là tự nguyện dâng hiến cho Thiên Chúa tất cả những gì mình có, kể cả ý riêng và mạng sống của mình.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa thấu hiểu lòng con người của chúng con. Xin Chúa lấp đầy tâm hồn chúng con tình yêu của Chúa, lòng nhiệt thành đối với công việc trong nhà của Chúa. Chúng con cũng xin dâng cho Chúa những gì thuộc về chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin cho chúng con biết phân biệt và thực hiện những điều thật sự vinh danh Chúa và mang lại lợi ích vĩnh cửu cho chúng con và cho tha nhân.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng