12/01/2019
899

12.01.2019

Thứ Bảy  – Mùa GS

 

 

Tin Mừng: Ga 3,22-30

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa. Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: "Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người!" Gioan trả lời rằng: "Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói: Tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người. Ai cưới vợ, thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,30).

 

Như Mẹ: Sứ vụ dọn đường cho Đấng Cứu Thế đã hoàn tất, ông Gioan Tẩy Giả vui mừng chấp nhận lu mờ để cho Chúa Giêsu nổi bật lên. Ông chấp nhận rút lui để mở rộng con đường cho Đấng Cứu Thế đến với nhân loại. Đối với ông, niềm vui là làm cho mọi người tin nhận và đến với Chúa Kitô.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường làm cho hình ảnh Chúa lu mờ hơn là làm cho sáng tỏ. Xin Chúa lớn lên trong chúng con, giúp chúng con biết hạ mình xuống mỗi ngày để nhận ra Chúa là Đấng Toàn Năng và là Đấng làm chủ mọi vật mọi loài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin Mẹ giúp chúng con sống theo ánh sáng chân lý của Tin Mừng.

 

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui