12/03/2017
1112


 
12.03.2017                                                                 
Chúa Nhật 2 - MC A
thánh vịnh tuần 2                                                   
 
Tin Mừng: Mt 17,1-9
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: "Các con hãy đứng dậy, đừng sợ". Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: "Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời” (Mt 17,2).
 
Như Mẹ: Cuộc biến đổi hình dạng của Chúa Giêsu nên chói lọi như mặt trời nhắc cho chúng ta suy nghĩ về tương lai đời sau của chúng ta. Ngay ở đời này, mỗi người chúng ta được mời gọi hướng lên trời cao, tin tưởng vào quyền năng của Chúa, biến đổi đời mình, để ngày càng trở nên hoàn thiện hơn.
 
Với Mẹ: Chúa là Đấng vô cùng sáng láng. Chúa biết rõ mọi sự trong con người chúng con. Xin biến đổi những khoảng u tối trong tâm hồn chúng con, để chúng con biết hướng nhìn lên Chúa, ngõ hầu tâm hồn của chúng con được chiếu toả ánh vinh quang của Ngài.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ ở với chúng con hằng ngày, giúp chúng con tập luyện nhân đức, sống xứng đáng hơn với danh hiệu là người Kitô hữu ở trần gian này.  
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng