12/03/2018
1254

12.03.2018

Thứ Hai – Tuần 4 MC

 

Tin Mừng: Ga 4,43-54

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: "Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình". Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.

Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Được tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: "Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin". Viên quan chức trình lại Người: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi". Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.

Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: "Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt". Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: "Con ông mạnh rồi", nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Đó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Ông cứ về đi, con ông sống” (Ga 4,50).

 

Như Mẹ: Dựa vào lời từ miệng Chúa Giêsu phán ra, ông sĩ quan đã tin vào Người. Ông ra về với một niềm tin vững mạnh, cuối cùng điều kỳ diệu đã xảy đến cho ông là con ông được cứu sống. Niềm tin là một phép mầu! Với đức tin mạnh mẽ vào Chúa, chúng ta có thể nói rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra!

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chỉ từ nơi Chúa chúng con mới có được sự sống đời đời. Xin cho chúng con ý thức được điều đó, để từng khoảnh khắc trong cuộc sống, dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, dù có gặp trăm chiều thử thách, chúng con luôn biết hướng lòng về Chúa và cậy dựa vào lòng thương xót của Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin cho những ai đang sống trong thất vọng tìm được niềm tin và hi vọng nơi Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống.

 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui