12/04/2017
108212.04.2017                                                                 
Thứ Tư
Tuần thánh                                                               
 
Tin Mừng: Mt 26,14-25
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?" Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người.
 
Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn Bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?" Chúa Giêsu đáp: "Các con hãy vào thành đến với một người kia, và nói rằng: Thầy bảo, giờ Ta đã gần, Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà ông". Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền và sửa soạn Lễ Vượt Qua.
 
Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các ông đang ăn, Người nói: "Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy". Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: "Thưa Thầy, có phải con không?" Người trả lời: "Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy. Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!"
 
Giuđa kẻ phản bội cũng thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có phải con chăng?" Chúa đáp: "Đúng như con nói". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
Đức Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy” (Mt 26,21).
 
Như Mẹ: Ai được Chúa Giêsu mời gọi đi theo Người thì người đó được một mối phúc lớn lao! Giuđa là người có diễm phúc đó, nhưng anh lại không biết trân trọng. Giuđa đã phản bội lại Thầy, nộp Thầy vào tay kẻ dữ. Như thế, Giuđa đã trở thành kẻ vô phúc. Người tín hữu chúng ta có khi nào phản bội Thầy Giêsu không?
 
Với Mẹ: Ngày nay có nhiều người tín hữu đã chối bỏ Chúa một cách công khai, họ chẳng khác gì Giuđa. Xin Chúa thương tình thức tỉnh họ khỏi cơn mê, mà biết trở về đoàn chiên của Chúa, và xin cũng làm cho chúng con trung tín với Chúa đến cùng.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ đã sống gắn bó với Chúa Giêsu, xin Mẹ giúp chúng con luôn một lòng gắn bó với Người, học biết và yêu mến Người chân thành.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương