12/04/2018
1124

12.04.2018

Thứ Năm – Tuần 2 PS

 

 

Tin Mừng: Ga 3,31-36

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

 

Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: "Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Điều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Đấng chân thật. Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Chúa Cha yêu thương Người Con và đã giao phó mọi sự trong tay Người” (Ga 3,35).

 

Như Mẹ: Tin vào Chúa Giêsu là tin vào sự sống đời đời, sự sống này chỉ có nơi Thiên Chúa mà thôi. Vậy, chúng ta có yêu mến Chúa Giêsu không? Chúa vẫn hiện diện nơi anh chị em sống bên cạnh chúng ta, trong cuộc đời và trong vũ trụ này, chúng ta có dám bỏ đi cái tôi hẹp hòi để sống hài hoà với Chúa và với tha nhân?

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, đời sống trần thế là một cơ hội cho chúng con bày tỏ tình yêu với Chúa. Ý thức được điều này, xin cho chúng con sống hết mình vì lòng yêu mến Chúa, kiên trì trong mọi hoàn cảnh, mở lòng đón nhận mọi biến cố vì chúng con tin rằng không có gì là ngoài ý Chúa, và mọi sự đều sinh ích cho chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Giáo Hội, xin nâng đỡ các vị mục tử trên khắp thế giới này.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng