12/05/2017
840
Thứ Sáu, 12.05.2017 -Thánh Nêrêô và Achilêô, tử đạo
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14,1-6).
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện:
 
“Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1).
 
Như Mẹ: Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy tin vào Thiên Chúa, nhất là tin vào ơn cứu độ mà Người mang đến cho nhân loại. Không phải tin nơi đầu môi chót lưỡi nhưng tin bằng cả tâm hồn, cả trái tim qua việc dám bỏ mình và phó thác trọn vẹn cuộc đời mình trong tay Chúa.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, những khó khăn, những tội ác và những bất công xảy đến xung quanh khiến chúng con không thể giải thích và không dám can đảm tin rằng tất cả đang xảy ra theo một kế hoạch quan phòng của Chúa! Xin thêm sức mạnh cho chúng con, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con vẫn một lòng tin vào Ngài.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ đã tin vào Chúa luôn, ngay cả khi chứng kiến con mình bị đóng đinh trên thập giá. Xin Mẹ dạy chúng con vững tin như Mẹ đã tin.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 5: 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lời Chúa: "Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương