12/05/2019
830

12.05.2019

Chúa Nhật 4 PS – Năm C

Thánh vịnh tuần 4

 

 

Tin Mừng: Ga 10,27-30

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27).

 

Như Mẹ: Chiên ngoan là chiên biết lắng nghe lời của chủ. Chiên đi theo chủ, còn chủ biết rõ chiên. Chúng ta là người tin vào Chúa, là chiên của Chúa, còn Chúa là chủ của chúng ta. Nếu chúng ta là chiên của Chúa, chúng ta phải biết lắng nghe lời của Người. Còn Chúa thì biết rõ từng người và từng hoàn cảnh của chúng ta.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, xin cho các mục tử trong Giáo Hội hết lòng lo lắng cho đoàn chiên của mình, chăm sóc chu đáo để chiên được lắng nghe Lời của Chúa đến nơi đến chốn!

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin cho những ai đang lạc xa đàn chiên của Chúa, biết quay về cùng một đàn chiên và một chủ chiên.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng