12/06/2019
985

12.06.2019

Thứ Tư

Tuần 10 TN

 

 

Tin Mừng: Mt 5,17-19

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17).

 

Như Mẹ: Luật lệ là những điều quy định để làm cho cuộc sống con người được ổn định. Nhưng, thực tế có những thứ luật lại làm cho cuộc sống con người bị xáo trộn, rồi rơi vào cảnh bi đát và bất công. Chúa Giêsu đến trần gian không phải là để bãi bỏ luật Môsê, nhưng là để kiện toàn.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, khi hạ sinh xuống thế làm người, Chúa đã mang đến cho chúng con một luật mới đó là luật yêu thương. Ngài không bỏ đi những luật lệ cũ nhưng kiện toàn chúng bằng cách dạy chúng con giữ luật bằng tình yêu thương. Xin giúp chúng con biết sống yêu thương, như thế là đã chu toàn lề luật rồi vậy.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin cho chúng con có một trái tim biết yêu thương, khi chu toàn bổn phận hằng theo bậc sống của mình.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng

114.864864865135.135135135250