12/07/2017
1395

12.07.2017                                                

Thứ Tư  – Tuần 14 TN – Năm A                 

 

Tin Mừng: Mt10,1-7

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.

Đây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: "Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: 'Nước Trời đã gần đến'". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel” (Mt 10,6).

 

Như Mẹ:Ngày nay, nhiều người có đạo nhưng đang dần sống xa Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ra khỏi chính mình để tìm đến với những ai có niềm tin nhưng sống thờ ơ với Chúa hoặc đã chối bỏ niềm tin của mình rồi.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều con cái của Chúa ở nhiều nơi trên thế giới đang sống thờ ơ với Chúa. Việc tái truyền giáo là điều cần thiết nhưng lại rất khó khăn. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan, sự can đảm và tình yêu để chúng con dám ra khỏi chính mình mà đến với những người lạc xa Chúa, với mong muốn là dẫn đưa họ trở về với Ngài.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin đồng hành và giúp chúng con trong việc cảm hoá những người lầm lạc để họ mau mắn trở về cùng Chúa. Xin cho những người Do Thái nhận ra Chúa Giêsu là Cứu Chúa của họ.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng