12/08/2019
1452
12.08.2019
Thứ Hai XIX Thường Niên
 
Tin Mừng: Mt 17,22-27
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Các môn đệ rất đỗi buồn phiền.
 
Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: "Thầy các ông không nộp thuế 'đền thờ' sao?" Ông nói: "Có chớ".
 
Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: "Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Đòi con cái mình hay người ngoài?" Ông thưa rằng: "Đòi người ngoài". Chúa Giêsu bảo ông rằng: "Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy” (Mt 17,23).
 
Như Mẹ: Đức Giêsu vào trần gian không phải là để cất hết đau khổ khỏi cuộc đời này, nhưng là để mang lấy đau khổ của kiếp người. Người đã chết, để từ cõi chết bước vào vinh quang phục sinh, mở đường đưa con người đau khổ và phải chết vào cõi sống trường sinh.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã chấp nhận mang lấy đau khổ, tủi nhục... và cả cái chết. Xin cho chúng con hiểu được giá trị của đau khổ, rồi từ đó biết sẵn sàng đón nhận đau khổ như một cơ hội để biểu lộ tình yêu và niềm tin của chúng con vào Ngài.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, Mẹ đã theo Chúa đến cùng, xin đồng hành với chúng con trên hành trình đức tin đầy thử thách cam go nơi trần thế này.
 
Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui
 
114.864864865135.135135135250