12/09/2018
1108

12.09.2018

Thứ Tư – Tuần 23 TN

Thánh danh Mẹ Maria  

 

Tin Mừng: Lc 6,20-26

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

 "Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Phúc cho anh em...”

 

Như Mẹ: Các mối phúc thật là bản hiến chương Nước Trời. “Các mối phúc” là những điều có vẻ như đi ngược lại với những suy nghĩ của người đời. Quả thật, trong thời đại này, để sống các mối phúc rất khó. Nhưng có khó thì mới có phúc, bởi vì Nước Trời dành cho những ai biết chọn con đường hẹp mà đi.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin cho chúng con hiểu được những "mối phúc" Chúa dạy. Một điều xem ra nghịch lý lại là một điều rất thực. Xin cho chúng con dám tin vào Chúa và thực hiện mối phúc Chúa truyền để chúng con đón nhận được hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Trời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, Mẹ là người thật có phúc, xin Mẹ giúp chúng con tin tưởng và phó thác vào Chúa, cố gắng sống các mối phúc thật trong cuộc sống làm chứng nhân giữa thời đại này.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng