13/01/2019
1041

13.01.2019

Chúa Nhật

Chúa Giêsu chịu phép rửa

 

 

Tin Mừng: Lc 3,15-16.21-22

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: "Gioan có phải là Đấng Kitô không?", Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: "Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Đấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!"

Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con” (Lc 3,22).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã làm Chúa Cha rất hài lòng bởi vì Chúa Giêsu luôn làm theo ý Chúa Cha. Chúa Giêsu đã sống hết mình vì tình yêu để cứu nhân loại. Cứu nhân loại là điều làm Chúa Cha rất vui lòng. Chúng ta được mời gọi hãy sống tâm tình cảm tạ vì tình yêu Thiên Chúa đã dành cho chúng ta để ta được cứu độ.

 

Với Mẹ: Lạy Cha, qua lời Cha, chúng con hiểu rằng Cha muốn chúng con yêu mến nhau, sống hiệp nhất với nhau. Khi chúng con yêu mến nhau, chúng con sẽ làm Cha hài lòng. Xin Cha tập cho chúng con biết tôn trọng tha nhân.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, xin Mẹ giúp chúng con biết yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Xin Mẹ mặc cho chúng con tấm lòng yêu mến tha thiết của Mẹ đối với Chúa và lòng chân thành đối với tha nhân.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


tyle:italic'>

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng