13/02/2018
1319

13.02.2018

Thứ Ba – Tuần 6 TN

 

Tin Mừng: Mc 8,14-21

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: "Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê". Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: "Tại mình không có bánh". Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: "Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?" Các ông thưa: "Mười hai thúng". - "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?" Họ thưa: "Bảy thúng". Bấy giờ Người bảo các ông: "Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?" Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Anh em phải coi chừng” (Mc 8,15).

 

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay như một lời nhắc nhở mà Chúa Giêsu gửi đến tất cả các Kitô hữu về căn tính đích thực của mình. Để trở nên những môn đệ đích thực của Người và để chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ, người Kitô hữu ngày hôm nay cần đến sự khôn ngoan của Thiên Chúa, để vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời mà giữ vững đức tin.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con được sự khôn ngoan của Chúa để sống trong hy vọng, và thức tỉnh trước những cám dỗ của thời đại hôm nay, cùng giúp chúng con có được lòng yêu mến tha nhân để sẵn sàng lên đường cùng Chúa Giêsu cứu rỗi các linh hồn.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi những cạm bẫy của ma quỉ, mà hết lòng tin vào Chúa.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương