13/02/2019
944

13.02.2019

Thứ Tư

Tuần 5 TN

 

 

 

Tin Mừng: Mc 7,14-23

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe".

Lúc Người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn ấy. Người liền bảo các ông: "Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra". Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch. Người lại phán: "Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện:

 

“Chính cái từ bên trong xuất ra mới làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,20).

 

Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta nhớ rằng chính những cái phát xuất từ bên trong mới làm nên giá trị con người. Vẻ đẹp bên trong tâm hồn là cái tồn tại lâu dài và làm nên phẩm giá đích thực của con người, nhưng ít khi chúng ta chú ý để trau dồi và làm đẹp.

 

Với Mẹ:Những vẻ hào nhoáng bên ngoài của xã hôi ngày nay đang làm mờ lương tâm con người, xin Chúa dạy chúng con biết làm cho tâm hồn mình luôn toát lên vẻ đẹp và vinh quang của Chúa bằng một lương tâm chân thành.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, xin Mẹ giúp chúng con biết xây dựng cho mình vẻ đẹp của tâm hồn bằng gương sống chứng tá đức tin sống động giữa dòng đời.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng