13/03/2017
138613.03.2017                                                                 
Thứ Hai
tuần 2 MC                                                               
 
Tin Mừng: Lc 6,36-38
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!" Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36).
 
Như Mẹ: Trong mọi thời đại, từ bi nhân hậu là một nét đẹp. Hình như thời đại ngày hôm nay, con người ta hành xử với nhau đang thiếu tình bác ái với nhau, bằng chứng là: ngày càng có nhiều vụ giết hại lẫn nhau, thù ghét lẫn nhau. Chúa Giêsu mời gọi người tín hữu có lòng nhân từ như Chúa Cha là Đấng nhân từ. Vì có sống nhân từ, chúng ta mới đáng gọi là con của Cha.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin Cha đoái thương đến nhân loại lầm than tội lỗi ngày hôm nay. Xin vì công nghiệp của Chúa Giêsu, xin Cha làm cho chúng con nên những con người biết hành xử với nhau một cách nhân từ.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là Mẹ của lòng thương xót. Xin Mẹ dẫn dắt những ai đang sống trong tình trạng ghen ghét thù hận, để họ trở nên những người bao dung và nhâu hậu.
 
Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui