13/03/2018
1402

13.03.2018                                        

Thứ Ba – Tuần 4 MC

 

Tin Mừng: Ga 5,1-16

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Tại Giêrusalem, gần cửa "Chiên", có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?" Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: "Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng". Anh ta trả lời: "Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: "Vác chõng mà đi". Họ hỏi: "Ai là người đã bảo anh 'Vác chõng mà đi'?" Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó.

Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: "Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước". Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh. Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5,6).

 

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng toàn năng. Đối với các thọ tạo, Ngài nắm trọn chủ quyền trong tay. Thế nhưng, Ngài không áp đặt quyền năng của Ngài trên các thọ tạo, Ngài cho chúng ta có sự tự do để chọn lựa. Và như thế, sự chọn lựa của chúng ta ảnh hưởng lên số phận và tương lai của chính chúng ta.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa hỏi người đang mắc bệnh trước khi chữa cho anh ta, điều này cho thấy rằng Chúa rất tôn trọng tự do của con người. Đối với Chúa, con người luôn có giá trị, có phẩm giá cao đẹp vì đã được dựng nên giống hình ảnh Ngài. Xin cho chúng con biết trân trọng vẻ đẹp và phẩm giá mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, nhiều gia đình thật tội nghiệp vì cảnh bệnh tật nặng nề, xin Mẹ thương cứu giúp họ!

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương