13/04/2018
1842

13.04.2018

Thứ Sáu – Tuần 2 PS

Th. Martin I, ghtđ         

 

Tin Mừng: Ga 6,1-15

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút".

Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Đức Giêsu cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn” (Ga 6,11).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn tình con thảo với Chúa Cha trong suốt hành trình sống ở thế gian. Người đã đón nhận hồng ân từ nơi Cha mình, để rồi ban phát hồng ân ấy cho con người. Hồng ân ấy là hồng ân Cứu Độ, được đổi bằng chính Máu của Chúa Giêsu trên thánh giá. Chúng ta được mời gọi dâng lời tạ ơn Cha về hồng ân cao cả đó cùng với Chúa Giêsu.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, qua hình ảnh “chiếc bánh” mà Chúa Giêsu nói, chúng con nghĩ tới của ăn nuôi dưỡng đức tin, lòng mến… đó là Lời Chúa. Xin cho chúng con có lòng say mê Lời Chúa, tìm kiếm những giá trị thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu mỗi ngày một tốt hơn.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, xin khẩn cầu cùng Chúa ban ơn lành hồn xác cho hết thảy chúng con.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 


 LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương