13/04/2019
1386

13.04.2019

Thứ Bảy

Th. Martin I, ghtđ         

 

Tin Mừng: Ga 11,45-56

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giê-su. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: "Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta". Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: "Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt". Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối.

Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết Người. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do-thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Có nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: "Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không?" Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” (Ga 11,50).

 

Như Mẹ: Đức Giêsu đã chấp nhận chịu chết, để cứu chuộc nhân loại chúng ta. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy học theo gương của Chúa Giêsu, dám hy sinh, từ bỏ chính mình vì Chúa và vì anh em. Vậy chúng ta có dám chết đi với những tính hư nết xấu của mình để được nên hoàn thiện hay không?

 

Với Mẹ: Được sinh ra và lớn lên như một con người là quyền cơ bản của mọi người. Nhiều người ngày nay, vì sĩ diện hay vì ích kỷ, dốc tâm sát hại các thai nhi. Xin Chúa đón nhận máu các thai nhi đã đổ ra, hòa với Máu Thánh Chúa, mà rửa sạch tội ác trong thế giới này.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin cho những người mẹ, đang có ý định phá thai, biết chấp nhận hy sinh, để con họ được sống.

 

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui