13/05/2017
1851
Thứ Bảy, 13.05.2017 - Đức Mẹ Fatima
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14,7-14).
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người".
Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện:
 
“Anh em biết Thầy… anh em sẽ biết Cha Thầy” (Ga 14,7).
 
Như Mẹ: Đức Giêsu đã đến và mặc khải cho chúng ta được biết Thiên Chúa qua lời nói, hành động của Người. Một khi chúng ta tin nhận Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót thì chúng ta cũng tin rằng Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ Thiên Chúa ban cho thế gian để giải thoát chúng ta khỏi nô lệ của tội lỗi.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là Con của Chúa Cha hằng sống, xin Chúa cho chúng con can đảm biểu lộ niềm tin của mình vào Chúa và nhận biết Chúa Cha là Đấng hằng yêu thương quan phòng đến chúng con.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, hôm nay là đúng 100 năm Mẹ đã hiện ra lần đầu tiên tại Fatima. Xin cho chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Mẹ năm xưa mà siêng năng lần hạt Mân Côi hằng ngày.
 
Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui