13/07/2018
1170
Thứ Sáu, 13.07.2018
                                                            
Tin Mừng: Mt 10,16-23

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.
"Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát(Lc 10,22).
 
Như Mẹ: Trong sứ vụ truyền giáo, người môn đệ sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách và bách hại. Chúa Giêsu cảnh báo trước cho các môn đệ, và cũng đưa ra giải pháp để giúp họ vượt qua thử thách: đó là người môn đệ của Chúa cần can đảm, khôn ngoan và kiên trì giữ vững đức tin: ai bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát.
 
Với Mẹ: Người môn đệ theo Chúa là phải chấp nhận bắt bớ, bách hại vì danh Chúa. Mỗi người chúng con cũng là môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con can đảm theo Chúa dù gặp khó khăn, bắt bớ, vu khống hay bách hại. Xin cho chúng con dám tự hào vì được mang danh thánh Kitô.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin đồng hành với người tín hữu trong suốt hành trình đức tin nơi dương thế này.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương