13/08/2017
1268

13.08.2017

Chúa Nhật 19 TN - Năm A

Thánh vịnh tuần 3

 

 

Tin mừng: Mt 14,22-33

 

Tin mừng theo thánh Matthêu.

 

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa!", và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!" Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến!" Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!" Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa".  Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

"Thưa Ngài, xin cứu con với!" (Mt 14,30).

 

Như Mẹ: Tông đồ Phêrô muốn thử sức để được như Chúa bước đi trên mặt biển. Thế nhưng ông đã thất bại vì hoảng sợ. Sự kiện này cũng là dịp để chúng ta chất vấn niềm tin của mình, nó đang được xây dựng trên nền tảng nào: cảm xúc thoáng qua hay là một niềm xác tín sâu xa. Một đức tin trưởng thành phải vượt lên trên những cảm xúc nhất thời, để đặt nền trên một nền tảng vững chắc là sự hiểu biết và yêu mến.

 

Với Mẹ:Con người thời nay chỉ lo tìm kiếm những giá trị vật chất chóng qua, mà sao lãng các giá trị thiêng liêng. Xin Chúa soi sáng tâm trí chúng con, để chúng con biết thật Chúa mới là nền tảng vững chắc và trường tồn cho cuộc đời của chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ mà vững tin cùng gắn bó với Chúa trọn đời.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng