13/08/2018
1591

13.08.2018

Thứ Hai – Tuần 19 TN

Thánh  Pontianô, gh-tđ

 

Tin Mừng: Mt 17,22-27

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Các môn đệ rất đỗi buồn phiền. Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: "Thầy các ông không nộp thuế 'đền thờ' sao?" Ông nói: "Có chớ". Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: "Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Đòi con cái mình hay người ngoài?" Ông thưa rằng: "Đòi người ngoài". Chúa Giêsu bảo ông rằng: "Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời” (Mt 17,22).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian để loan báo Tin Mừng cứu độ. Trong khi thực thi sứ vụ này, Chúa Giêsu nhiều lần bị người ta tìm cách bắt bớ và kết án. Dù biết vậy, Chúa Giêsu vẫn kiên định trong sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó. Chúa Giêsu biết trước được rằng Người sẽ bị nộp vào tay người đời, Người sẽ bị giết chết, nhưng sau ba ngày Người sẽ sống lại.

 

Với Mẹ: Chúa đã bị nộp vào tay người đời vì tội lỗi của chúng con. Ngày hôm nay, nhiều người vô tội đang bị kết án một cách oan uổng, trong đó có nhiều người là môn đệ của Chúa. Xin Chúa thêm sức mạnh và lòng kiên trì cho những ai đang vì Danh Chúa mà phải chịu thiệt thân.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin nâng đỡ những ai đang gặp khó khăn trong việc sống đức tin.

 

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui