13/11/2018
1298

13.11.2018

Thứ Ba – Tuần 32 TN

 

Tin Mừng: Lc 17,7-10

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: 'Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa', mà trái lại không bảo nó rằng: 'Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống'? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không.

 "Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: 'Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm' ". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10).

 

Như Mẹ: Mỗi người chúng ta đều là đầy tớ của Chúa. Hãy để Ngài làm việc nơi mình. Hãy để Ngài sử dụng mình vào công việc của Ngài. Thiên Chúa luôn biểu dương tình thương của Ngài nơi những ai biết đặt tin tưởng và phó thác tất cả cho Ngài.

 

Với Mẹ: Dù trong cương vị nào, chúng con vẫn mãi là tôi tớ của Chúa. Lạy Chúa, chúng con muốn trở nên khiêm cung nhỏ bé, tin tưởng phó thác để Chúa sử dụng chúng con như khí cụ bình an và yêu thương của Chúa. Xin Chúa làm cho cuộc đời chúng con nên lời tạ ơn Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, trong biến cố truyền tin, Mẹ tự xưng là “nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa”, xin dạy chúng con làm việc không phải vì vinh quang bản thân nhưng chỉ tìm vinh quang cho Thiên Chúa mà thôi.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương