13/12/2017
1139

13.12.2017

Thứ Tư – Tuần 2 MV

Th. Lucia, tn

 

Tin Mừng: Mt 11,28-30

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 

 “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).

 

 

Như Mẹ:Người nào ăn ở hiền lành thì sẽ được người ta quí trọng. Hiền lành là một đức tính cần thiết đối với người tín hữu. Nhưng phải sống hiền lành như ai? Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta học với Chúa Giêsu và sống hiền hậu như Người.

 

Với Mẹ:Nhiều nơi đang thiếu sự hiện diện của các mục tử. Xin Chúa nâng đỡ các linh mục của Chúa, để các ngài biết mặc lấy lòng hiền hậu của Chúa mà cư xử với người tín hữu. Và xin cho những ai đang sống trong sự hung dữ, biết cải đổi con người của mình cho nên hiền lành.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin Mẹ dạy chúng con luôn biết học với Chúa Giêsu về hai đức tính làhiền lành và khiêm nhường, để chúng con nên người tử tế hơn.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 


 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng