14/01/2018
1060

14.01.2018

Chúa Nhật 2 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 2

 

 

Tin Mừng: Ga 1,35-42

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

 

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem". Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

Anrê, em ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô". Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Đức Giêsu bảo họ: “Đến mà xem” (Ga 1,39).

 

Như Mẹ: Con người ngày nay cần chứng nhân hơn thầy dạy, cần những việc làm cụ thể hơn những lời nói suông. Sau khi nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu, hai người môn đệ đã đến xem chỗ Người ở. Họ đã gặp một con người cụ thể, đã thấy một cách sống cụ thể nơi Đức Giêsu, nên họ đã ở lại với Người.

 

Với Mẹ: Nêu gương sáng là một cách rao giảng Tin Mừng tốt nhất, xin Chúa giúp người tín hữu chúng con sống đức tin qua việc chu toàn bổn phận hằng ngày theo chức vụ của mình bằng một niềm tin tưởng và lòng yêu mến kiên trì.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, Mẹ đã sống nhân đức trong cuộc đời dương thế. Xin Mẹ đồng hành với chúng con trong việc thực hành giới răn yêu thương đối với những người chúng con gặp gỡ thường ngày.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
.

LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Lời Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi." (Lc 2,46)

Suy gẫm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng