14/01/2019
1574

14.01.2019

Thứ Hai – Tuần 1 TN

Thánh vịnh tuần 1

 

 

Tin Mừng: Mc 1,14-20

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".

Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người". Lập tức bỏ lưới, các ông theo Người. Đi xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-côbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Các anh hãy theo tôi” (Mc 1,17).

 

Như Mẹ: Mỗi người Kitô hữu đều được mời gọi lên đường cùng Chúa Giêsu. Ngài mời ta đi theo chính con đường của Ngài, gắn bó với Ngài, và nhận Ngài là nền tảng và tất cả của cuộc sống mình. Ngài mời chúng ta vác thập giá đời mình mà bước đi theo Ngài trong ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, sống giữa xã hội này, nhiều lúc chúng con bị tiền tài và danh vọng làm át mất tiếng Chúa mời gọi trong lòng. Xin giúp chúng con có những khoảng không thinh lặng để nhìn lại tâm hồn mình, nơi chúng con có thể gặp và nghe được tiếng Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, xin Mẹ đồng hành cùng chúng con trên con đường đức tin, để nhờ sự trợ giúp của Mẹ, chúng con vững tin theo Chúa đến cùng.

 

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui