14/02/2018
1119

14.02.2018

Thứ Tư Lễ Tro

Ăn chay kiêng thịt

 

 

Tin Mừng: Mt 6,1-6.16-18

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

 

"Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

 

 "Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6,18).

 

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay giúp ta biết mình cần phải có thái độ như thế nào khi thực hành các việc phúc đức trong Mùa Chay, đó là làm việc lành phúc đức thì phải có một tâm tình đơn sơ, khiêm nhường và vô vị lợi. Chúa là Đấng thấu suốt tâm can mỗi người, Ngài sẽ trả cho ai nấy xứng với việc họ làm.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, xin cho chúng con dù làm việc gì và làm cho ai thì cứ như thể làm cho chính Chúa. Và khi làm việc thì làm với một thái độ khiêm nhường và không mong được người đời khen ngợi, mà chỉ mong làm vinh danh Chúa.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ mà sống gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu một cách âm thầm và kiên trì hơn.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng