14/02/2019
1011

14.02.2019

Thứ Năm

Th. Cyrillô và Mêthôđiô

 

 

 

Tin Mừng: Mc 7,24-30

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết Mình, nhưng Người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người. Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrô-phênixi, và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà. Người nói: "Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó". Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: "Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái". Người liền nói với bà: "Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi". Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện:

 

Bà liền sấp mình dưới chân Chúa Giêsu” (Mc 7,25).

 

Như Mẹ: Nhờ đức tin của bà mẹ mà người con được khỏi bệnh. Đây là một tấm gương cho người Kitô hữu chúng ta trong việc phụng thờ Thiên Chúa. Tin tưởng và phó thác đời mình trong tay Chúa, Chúa sẽ dẫn chúng ta đến bến bờ hạnh phúc và bình an vĩnh cửu.

 

Với Mẹ:Nhiều người ngày nay dễ dàng sống theo những giá trị chóng qua, làm nô lệ cho vật chất. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và trí khôn ngoan, để chúng con biết suy phục trước tình thương và quyền năng của Chúa, đồng thời xin củng cố đức tin của chúng con, để chúng con biết phó thác đời mình cho Ngài.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, Mẹ thật có phúc vì đã tin, xin Mẹ hướng dẫn đời sống đức tin của chúng con.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng