14/03/2017
1253


 
14.03.2017                                                                 
Thứ Ba
tuần 2 MC                                                               
 
Tin Mừng: Mt 23,1-12
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "thầy". Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23,12).
 
Như Mẹ: Ở đời, người ta thích tự tôn mình lên. Nhưng người môn đệ lại phải hạ mình xuống. Khiêm nhường là một đức tính rất cần thiết đối với người môn đệ của Chúa Kitô. Chúa Kitô là Chúa, nhưng đã hạ mình xuống làm người thấp hèn. Sự khiêm hạ của Chúa dạy cho chúng ta cần phải biết sống khiêm nhường, để được chính Thiên Chúa tôn lên.
 
Với Mẹ: Chúa là Vua Cao Cả. Chúa ưa thích những kẻ khiêm nhường, và hạ bệ những phường lòng trí kiêu căng. Xin cho những người tín hữu Kitô biết tôn Chúa lên trên hết mọi sự, và nhận mình là tội nhân trước nhan Ngài.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ thật khiêm nhường khi nhận mình là nữ tì của Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con sống như tôi tớ của Chúa.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui