14/03/2018
1284

14.03.2018

Thứ Tư – Tuần 4 MC

 

Tin Mừng: Ga 5,17-30

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: "Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy". Bởi thế, người Do-thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng:

"Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Điều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tuỳ ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trọng Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy, và Người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ; kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và án Ta xử thì công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý Đấng đã sai Ta". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Tôi không làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 5,30).

 

Như Mẹ: Chúa tạo dựng nên con người chúng ta có nhiều điểm rất khác biệt: văn hóa, tính tình, tuổi tác, thị hiếu và khả năng... Mỗi người Chúa dựng nên là một nhân vị, không ai giống ai. Có một điểm chung là chúng ta đều giống hình ảnh Chúa, điều này thôi thúc chúng ta xây dựng tình huynh đệ và bác ái với nhau.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng lời Chúa Cha trong mọi sự, xin cho người tín hữu biết vâng theo ý Chúa Cha trong cuộc sống hằng ngày, với một niềm tin và yêu mến hết lòng.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, con người ngày nay rất đề cao cái tôi của mình, mà không theo ý của Thiên Chúa. Xin cho họ khám phá ra vẻ đẹp của đời người khi sống theo sự thật và yêu thương trong tương quan hài hoà với Trời và thụ tạo xung quanh.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng