14/03/2019
1125

14.03.2019

Thứ Năm

Tuần 1 MC

 

Tin Mừng: Mt 7,7-12

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!

"Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Đấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Hễ ai xin thì nhận được” (Mt 7,7).

 

Như Mẹ: Chúa hứa chắc chắn rằng xin là được, nhưng là xin với lòng chân thành, với lòng tin và lòng kiên trì. Thiên Chúa là Đấng toàn năng, nên Người thấu rõ những nhu cầu của chúng ta. Tuy nhiên, Người chờ đợi chúng ta mở lời cầu xin, thì Người mới có thể ban cho.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều lúc chúng con cầu xin nhưng chẳng được nhận lời vì chúng con xin không thành tâm. Xin mà không được, chúng con lại oán trách Chúa. Xin dạy chúng con biết rằng mọi điều Chúa ban đều tốt cho chúng con. Xin cho chúng con vững tin vào Chúa mỗi khi cầu xin, và tin là Chúa đã nhận lời rồi.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, xin Mẹ nâng đỡ những người con cái đang chịu đau khổ ở khắp nơi tìm được niềm an ủi và sức mạnh từ thập giá của Chúa Giêsu.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng