14/04/2018
1782

14.04.2018

Thứ Bảy – Tuần 2 PS

 

 

Tin Mừng: Ga 6,16-21

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

 

Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: "Chính Thầy đây, đừng sợ". Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Thầy đây mà, đừng sợ” (Ga 6,20).

 

Như Mẹ: Sống trên trần gian này thì có lúc buồn có khi vui, có lúc hạnh phúc có khi thất vọng. Trong đời sống đức tin cũng vậy, có lúc ta cảm nhận Thiên Chúa thật gần, nhưng cũng có khi cảm thấy Người như xa lạ trước đau khổ ta đang phải chịu. Tại sao vậy? Tại ta chưa tin tưởng vào Thiên Chúa. Nếu xác tín rằng Thiên Chúa luôn ở bên cạnh mà nâng đỡ và ban sức mạnh, thì ta sẽ vững mạnh và không phải sợ gì.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin ban ơn Thánh Thần Chúa giúp chúng con trong những lúc sa ngã nản lòng để chúng con luôn can đảm vác thánh giá đời mình mà theo chân Chúa Kitô một cách trung thành cho đến cùng.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, xin Mẹ thương nhìn đến những ai đang gặp gian nan thử thách, chán nản và thất vọng. Và cũng xin giúp chúng con can đảm tín thác vào Chúa.

 

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui