14/06/2018
1202
14.06.2018                                                                 
Thứ Năm
                                                                                   
Tin Mừng: Mt 5,20-26
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.
"Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!" Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã” (Mt 5,24).
 
Như Mẹ: Chúng ta thường nghĩ rằng: ai gây ra bất hoà, người ấy phải đi xin lỗi trước. Nhưng ở đây Chúa lại dạy: người khác bất bình với mình, mình cũng phải mau mắn đi hoà giải với họ trước khi đi dâng lễ. Có lỗi mà đi hoà giải còn là điều khó, huống hồ mình không gây ra tội mà vẫn phải đi hoà giải thì thật là khó biết bao!
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con chưa thật sự mở lòng mình ra đối với tha nhân, xin tình yêu Chúa chạm vào lòng chúng con, để chúng con biết sẵn sàng tha thứ cho những người mắc lỗi với chúng con.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin giúp những người sống trong cùng gia đình biết đối xử hiền hoà với nhau, nếu có lỗi thì biết tha lỗi cho nhau mà góp phần xây dựng hạnh phúc.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng