14/06/2019
881

14.06.2019

Thứ Sáu

Tuần 10 TN

 

 

Tin Mừng: Mt 5,27-32

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Chớ ngoại tình'. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

"Có lời dạy rằng: 'Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị'. Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục” (Mt 5,30b).

 

Như Mẹ: Con người thường thích lối sống dễ dãi, nhưng lối sống dễ dãi chỉ đưa tới diệt vong. Chúa Giêsu mời gọi con cái mình không được nhân nhượng đối với tội ác, nhưng phải dứt khoát đoạn tuyệt. Chúa Giêsu dạy chúng ta sống triệt để, nhờ đó chúng ta mới được sống.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong xã hội đề cao lối sống tự do phóng túng, không màng đến các giá trị đạo đức. Xin Chúa hướng dẫn chúng con sống tinh thần Tin Mừng một cách can đảm, để nhờ thế chúng con đạt đến sự sống viên mãn là hạnh phúc Nước Trời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, xin Mẹ giúp chúng con can đảm để dứt bỏ những quyến luyến của cải thế gian, để say mê sống theo những giá trị của Nước Trời.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui
 
114.864864865135.135135135250