14/07/2017
1360

14.07.2017

Thứ Sáu – Tuần 14 TN – Năm A

th. Camillô Lellis, lm

 

Tin Mừng: Mt10,16-23

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.

"Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Không phải anh em nói mà là Thần Khí của Cha anh em” (Mt 10,20).

 

Như Mẹ: Sau khi Chúa Giêsu về trời, Chúa Thánh Thần được gửi xuống trên các môn đệ để đồng hành và hướng dẫn các ngài. Khi đối đầu với những người hạch sách các ngài về Chúa Giêsu, thì chính Chúa Thánh Thần sẽ nói thay cho. Phần chúng ta khi đối diện những khó khăn, nhất là về niềm tin, chúng ta có để Chúa Thánh Thần hướng dẫn không?

 

Với Mẹ: Lạy Cha, xin cho chúng con biết để Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Và xin cho chúng con biết chạy đến với Ngài mỗi khi gặp bế tắc hay khó khăn trong đời sống thường ngày.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, Mẹ luôn sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua hai tiếng xin vâng, xin cho chúng con cũng được noi gương Mẹ mà vâng theo Ngài.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui