14/08/2017
1306
 

14.08.2017

Thứ Hai – Tuần 19 TN – Năm A

Th. Maximilianô, lmtđ - lễ nhớ

 

 

Tin mừng: Mt 17,22-27

 

Tin mừng theo thánh Matthêu.

 

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Các môn đệ rất đỗi buồn phiền.

Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: "Thầy các ông không nộp thuế 'đền thờ' sao?" Ông nói: "Có chớ".

Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: "Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Đòi con cái mình hay người ngoài?" Ông thưa rằng: "Đòi người ngoài". Chúa Giêsu bảo ông rằng: "Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

“Họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy” (Mt 17,23).

 

Như Mẹ: Đức Giêsu vào trần gian không phải là để cất hết đau khổ khỏi cuộc đời này, nhưng là để cùng chịu đau khổ với con người khổ đau, hầu giúp họ hiểu được giá trị của đau khổ. Đau khổ có giá trị cứu độ. Chính Chúa Giêsu chịu đau khổ và đã chết, để từ đó bước vào vinh quang phục sinh, mở đường đưa con người phải chết vì tội lỗi vào cõi sống trường sinh.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con mà Chúa chấp nhận muôn vàn đau khổ và tủi nhục. Xin cho chúng con biết dùng cả cuộc đời để yêu mến Chúa và tha nhân, và sẵn sàng đón nhận mọi đau khổ như một phương thế thánh hóa bản thân và vì phần rỗi các linh hồn.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, xin Mẹ đồng hành với chúng con trên hành trình đức tin đầy thử thách cam go của thời đại này.

 

Trong Mẹ:Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui