14/08/2018
1794

14.08.2018

Thứ Ba – Tuần 19 TN

Thánh  Maximilianô, lmtđ - lễ nhớ

 

Tin Mừng: Mt 18,1-5.10.12-14

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: "Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. "Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Đấng ngự trên trời. "Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” (Mt 18,1).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã trả lời rất rõ và xác quyết: ‘ai tự hạ, coi mình như em nhỏ, là người lớn nhất trong Nước Trời’. Lời Chúa hôm nay dạy bảo chúng ta: ‘nếu không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời’. Nhưng thế nào là trở nên như trẻ nhỏ? – Trẻ nhỏ thì đơn sơ ngay thật. Trẻ nhỏ không sống giả dối. Trẻ nhỏ tin tưởng và phó thác trong sự che chở của cha mẹ chúng.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, trong Giáo Hội có biết bao gương lành của các thánh về lòng đơn sơ, xin cho chúng con luôn bắt chước gương sống của các ngài, để sống khiêm nhu, hiền hoà, đơn sơ và chân thật như những trẻ thơ.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, Mẹ luôn sống gắn bó với Chúa, xin làm cho chúng con khao khát sống tâm tình giống như trẻ thơ là luôn tín thác vào Chúa.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 


 LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương