14/11/2017
1372

14.11.2017

Thứ Ba – Tuần 32 TN

 

Tin Mừng: Lc 17,7-10

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: 'Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa', mà trái lại không bảo nó rằng: 'Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống'? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không. "Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: 'Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm' ".Đó là lời Chúa.

  

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10).

 

Như Mẹ:Người đầy tớ luôn luôn phải thể hiện tính khiêm nhường và chăm chỉ đối với việc ông chủ đã giao. Mỗi người tín hữu chúng ta là đầy tớ, còn Thiên Chúa là ông chủ. Chúng ta được mời gọi sống khiêm nhường và trung thành chu toàn bổn phận hằng ngày như một đầy tớ. Như thế, phần thưởng chúng ta sẽ được rất lớn lao.

 

Với Mẹ: Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình. Xin Chúa giúp chúng con thực thi bổn phận hằng ngày trong chức vụ được giao với niềm vui và lòng nhiệt tâm, để tình thương và sức mạnh của Chúa được thực hiện trong đời sống của chúng con giữa trần gian này.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Giáo Hội, Mẹ đã phục vụ Chúa như người nữ tỳ trung tín. Xin Mẹ giúp Giáo Hội luôn trung thành với sứ vụ Chúa giao.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui