14/11/2018
1245

14.11.2018

Thứ Tư – Tuần 32 TN

 

Tin Mừng: Lc 17,11-19

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế". Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?” (Lc 17,17).

 

Như Mẹ: Tâm tình tạ ơn không chỉ là nét đẹp của đời sống nhân văn mà con là giá trị cao quý của tâm tình đức tin: Chúa Giêsu đánh giá cao lòng biết ơn qua biến cố Ngài chữa lành mười người bị phong hủi nhưng chỉ có duy nhất người Samaria ngoại đạo quay trở lại tạ ơn Ngài và chúc tụng Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta có thường tạ ơn Thiên Chúa không?

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, “được tạ ơn Chúa lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời”. Xin cho chúng con luôn biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin dạy chúng con biết nhận ra muôn vàn ân huệ Chúa thương ban cho chúng con để chúng con biết sống trong sự biết ơn Ngài.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng