14/12/2017
1226

14.12.2017

Thứ Năm – Tuần 2 MV

Th. Gioan Thánh Giá, lm-tsht

 

Tin Mừng: Mt 11,11-15

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Elia, kẻ phải đến. Ai có tai, thì hãy nghe!"Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 

 “Trong số phàm nhân lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả” (Mt 11,11).

 

 

Như Mẹ:Ông Gioan Tẩy Giả là một người thật đặc biệt trong loài người. Thứ nhất, ông là anh em họ hàng với Chúa Giêsu. Thứ hai, khi đang còn trong dạ bà Êlisabet, ông đã được gặp Chúa Cứu Thế qua việc thăm việc của Mẹ Người. Chúa Cứu Thế đã chạm vào tâm hồn ông Gioan Tẩy Giả khi còn trong lòng mẹ khiến ông nhảy lên vì vui sướng.

 

Với Mẹ:Chúa đã đích thân tới viếng thăm ông Gioan Tẩy Giả khi ông đang còn trong cung lòng bà Êlisabet, xin Chúa đoái thương hạ cố đến viếng thăm từng người và từng gia đình chúng con. Và xin Chúa ở lại với chúng con luôn.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, Mẹ có một phẩm giá rất cao trọng trước tôn nhan Thiên Chúa, xin khẩn cầu cho tất cả chúng con.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng