14/12/2018
1673

14.12.2018

Thứ Sáu – Tuần 2 MV

Thánh Gioan Thánh Giá, lm-tsht

 

Tin Mừng: Mt 11,16-19

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: 'Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!'

 "Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: 'Ông ta phải quỷ ám!' Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: 'Đó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi'. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

”Đức Khôn ngoan chứng minh bằng hành động” (Mt 11,19).

 

Như Mẹ: Sống khắc khổ thì được coi là ”bị quỷ ám”, chung bàn với mọi người thì lại mang tiếng là ”tay ăn nhậu“. Người đời muốn sống đạo theo ý riêng của họ. Họ muốn Chúa làm cho họ chứ không chịu làm theo ý Chúa. 

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, rất nhiều lần trong cuộc sống, chúng con đã có những nhận định sai đối với thực tế, thậm chí còn xuyên tạc và bóp méo. Xin Chúa thương tha thứ và thêm sức cho chúng con, để chúng con luôn can đảm làm chứng cho sự thật giữa một xã hội đầy dẫy những bất công này.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin Mẹ nâng đỡ, phù trì để mỗi người chúng con biết nhận ra chân lý đúng đắn. Vì chỉ có chân lý mới giải thoát chúng con khỏi sai lầm và lạc lối, và xin ánh sáng chân lý chiếu soi mọi tâm hồn.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương