15/01/2018
1986

15.01.2018

Thứ Hai – Tuần 2 TN

 

 

Tin Mừng: Mc 2,18-22

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

 

Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?" Chúa Giêsu nói với họ: "Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Rượu mới, bầu cũng phải mới” (Mc 2,22).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian là để khai mở một thời đại mới: thời đại của yêu thương, công bằng và bình an. Người Pharisêu đã không nhận ra điều này, nên họ vẫn giữ thái độ sống cũ là bó buộc con người trong lề luật khắt khe. Tin vào Chúa Giêsu là sống theo tinh thần mới và giới răn mới của Chúa, đó là yêu thương.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là Vua của tình yêu, xin đổ đầy lòng chúng con rượu mới của Chúa là sống theo giới luật yêu thương, để bầu da tâm hồn chúng con được trở nên mới mẻ, từ đó chúng con biết đối xử nhân ái với tha nhân kể cả những người thù nghịch với chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, xin giúp chúng con nhận ra những dấu chỉ của thời đại này, biết áp dụng những giá trị của Tin Mừng vào trong các hoàn cảnh của đời sống, để luật Chúa được thực hiện khắp nơi.

 

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui