15/01/2019
736

15.01.2019

Thứ Ba – Tuần 1 TN

 

 

Tin Mừng: Mc 1,21-28

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Đến thành Capharnaum, ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Đấng Thánh của Thiên Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hãy im đi, và ra khỏi người này!" Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái chi vậy? Đây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền” (Mc 1,22).

 

Như Mẹ: Có thế lực lôi kéo chúng ta làm nhiều điều xấu chống lại Thiên Chúa. Hãy tỉnh thức trước những trò lừa dối này. Hãy vững tin vào Chúa Giêsu và quyền năng của Người. Hãy lắng nghe và sống theo Lời của Người, bởi vì chỉ có Người mới có những lời mang lại sự sống đời đời cho chúng ta mà thôi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cách để chúng con vượt qua được những lời dụ dỗ ngọt ngào và rất gian manh của ma quỷ là dựa vào những lời giảng dạy đầy quyền năng của Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin Mẹ khẩn cầu Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng con biết lắng nghe và thực hành những lời dạy của Chúa Giêsu trong cuộc sống qua từng biến cố thường ngày.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 5: 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lời Chúa: "Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương